In lên nam châm

In nam châm
Chữ nhật

5x7.5 (vừa)

 • 80,000 VNĐ/4 miếng
 • 25,000 VNĐ/1 miếng

10x15 (lớn)

 • 70,000 VND/miếng

Ghi chú

 • Thời gian thực hiện sản phẩm: 1-2 ngày
 • Chưa bao gồm phí giao hàng (chỉ giao hàng ở Việt Nam)
 • Chấp nhận chuyển khoản
Đặt hàng
In nam châm
Vuông

5x5 (nhỏ)

 • 80,000 VNĐ/6 miếng
 • 20,000 VNĐ/1 miếng

10x10 (vừa)

 • 280,000 VNĐ/6 miếng
 • 100,000 VNĐ/2 miếng
 • 60,000 VNĐ/1 miếng

Ghi chú

 • Thời gian thực hiện sản phẩm: 1-2 ngày
 • Chưa bao gồm phí giao hàng (chỉ giao hàng ở Việt Nam)
 • Chấp nhận chuyển khoản
Đặt hàng